Põhja kompanii moto on: VALMISOLEK ON KÕIK!

 

Põhja kompanii on hea väljaõppe ja tugeva meeskonnatundega aktiivne Kaitseliidu üksus.
Põhja kompanii eesmärk on anda üksusega liitunutele sõjaline väljaõpe ning aidata kaasa Eesti riigi kaitsmisele ja kriiside lahendamisele.
Põhja kompaniis on jalaväerühmad, tankitõrje rühm, miinipilduja rühm ning pioneeri-, snaipri-, side-, meditsiini-, tehnika- ja tagala grupid/jaod.

                                                                   

Põhja kompanii ülesanded:

• Kaitsta Tallinnas asuvaid riiklikult tähtsaid objekte.
• Tagada oma vastutusalal sõjaline julgeolek. 
• Toetada Politsei ja Piirivalveametit kriisi- või erakorralise seisukorra ajal.  
• Viia läbi dessanditõrje- ja linnalahingu operatsioone.  

Kes on Põhja kompaniis?

Põhja kompanii kaitseliitlased on mitmetelt erialadelt ja vanuseline koosseis on alates 18 kuni 70 aastased.
Selleks, et Põhja kompanii suudaks edukalt temale püstitatud ülesandeid täita, on vaja omada nii hea väljaõppega lahingüksusi kui ka tugevat tagala-ja toetuselementi (meedikuid, autojuhte, mehhaanikuid, sidemehi, kokki, IT, video ja fotosalvetamise oskustega inimesed  jt).
Seetõttu on meiega liituma oodatud igas vanuses ja väga erinevate oskustega mehed ja naised. 

Jagudes ja rühmades  kujuneb kiirelt oma meeskonna tunne, kus üksteist toetatakse. Uutest liitujatest moodustatud jaole määratakse mentor, kes aitab väljaõppe ja varustuse küsimustes.Väljaõpe Põhja kompaniis

Esmalt läbitakse automaadi AG3 või Rahe relva- ja laskeõpe. Seejärel kinnitatakse kaitseliitlasele automaat AG-3 või Rahe ja on võimalik osaleda nii õppustel, kui ka tiiru- ja taktikalise laskmise harjutustel.
Kellel on läbimata Eesti KV ajateenistus, siis tuleb läbida Sõduri oskuste kursus (SOK), mis toimub 1 kord aastas.
Järgmine SOK algab 2022.a augustis ja sellel osalemiseks peavad liitumise dokumendid jõudma Põhja kompaniisse hiljemalt 20.märtsiks. Hilisemad liitunud ei pea midagi ootama, sest neile antakse relvaõpe rühmades ja õpetatakse välja rühmade koosseisus õppustel. 

Pärast SOK või ajateenistuse läbimist, saab läbida eriala kursuse. Põhja kompaniis saab läbida järgmisi eriala õppeid: täpsuslaskur; tankitõrje; kuulipildur; side; meditsiin; pioneer; laskur, miinipilduja rühma eriala õpped.


Põhja kompanii on linnavõitlusüksus, mistõttu õpitakse eelkõige tegevust hoonestatud alal: patrullid, isikute kinnipidamist, massirahutustes tegutsemist, hoonete hõivamist ja kaitset ning palju muud, mida on vaja Tallinna piirkonnas tegevuseks, s.h. ka dessanditõrjet.

Pärast eriala oskuste omandamist on rõhk jao taktika harjutustel ning seejärel juba rühma kokkuharjutamisel. 4 korda aastas toimub kompanii taktikaõppus.
Uued liitujad saavad osaleda kõikidel Põhja kompanii õppustel ka SOK ajal, s.t. neid õpetatakse jao koosseisus välja kogemustega võitlejate poolt.

Väljaõpe toimub Tallinnas ja Harjumaal kaasaegsetes tingimustes ja kogenud instruktorite  juhendamisel. Väljaõpe toimub nädalavahetustel  ja 
pärast SOK ning eriala kursuse läbimist keskmiselt 1 kord kahe kuu peale (vabad kuud on juuli ja november).

Varustus
Igale kaitseliitlasele on tagatud tasuta Kaitseväe lahingvarustus: välivorm; saapad, kiiver, kuulivest, lahingrakmed, seljakott, põlvekaitsmed jt. varustuse elemendid. 


Kaitseliitlastel on võimalik osaleda Vabariigi aastapäeva paraadil 24.veebruaril ja Võidupüha paraadil 23.juunil.
SportVõimalik on osaleda nii kompanii sisestel kui ka Tallinna maleva standard- ja taktikalise laskmise võistlustel.
Põhja kompanii kaudu saab osaleda orienteerumispäevakutel ning vastavalt isiklikule aktiivsusele on igale kaitseliitlasele tagatud võimalus osaleda käsivõitluse või lihtsalt üldfüüsilise ettevalmistuse treeningutel kogenud instruktorite juhendamisel.
Põhja kompanii kaitseliitlased saavad osaleda erinevatel patrullvõistlustel (Pitka Retk; Utria Dessant; Põrgupõhja Retk, Valge Laev jt.) ja rännakutel (Scoutsrännak jt.) Näiteks Utria Dessant 2017 patrullvõistlusel saavutas Põhja kompanii tiim I koha, 2022.a-l II koha.

 
 
Põhja kompanii pakub:

• Kindlat meeskonda ja ustavaid kaaslasi.
• Relva käsitsemise, taktikaliste oskuste ja esmaabi õpet
• Võimalust luua sidemeid inimestega paljudest eluvaldkondadest
• Õppuseid kriisi- ja sõjaaja tegevuste harjutamisel
• Võimalust arendada füüsilist ja vaimset vormi
• Korralikku varustust


Liitu Põhja kompaniiga!

Üksuse tutvustus