SS Uudised
17.06.2012

17.juuni 2012 Jao ja rühma rünnak Männiku linnaku alal

Osales koondrühm Põhja JVR-st ja FP-st.
Viimase 11 aasta jooksul oli see meil esimene õppus, kus vihma saime.
 Esmalt liikusime Männiku linnaku alale, seal harjutasime tegevust varitsuse alla sattumisel ja pealelõunat jao rünnakut.
Instruktorid olid Kaitseväest. Vastutegevust tegid meile Toompea malevkonna ja Ida kompanii jaod.
Miks õppus oli vajalik? Saime harjutada elementaarseid taktikaoskusi, tegutsemaks üksikvõitlejana, lahingpaaris, pooljaos, jaoga, rühma koosseisus.
Kriisi- või sõjaajal aitavad elementaarsed taktikaoskused säästa enda ja ka oma jaokaaslaste tervist vigastuste eest või lausa elu.

Põhja kompanii taktikaõppused ongi suunatud sellele, et suurendada iga võitleja ellu- ja terveksjäämist kriisi- või sõjaajal.

Kella 18 toimunud viimane jao rünnak oli juba päris hea tempo, tulekatte ja pooljao liikumisega.
Põhja kompanii juhtkonna jaoks tegime järelduse, et peame hankima tühja salve kotid, et lahingolukorras salvevahetuse aega kiirendada. 

Uudised