SS Uudised
19.06.2011

19.juuni 2011. Taktikaõpe varitsusvastane tegevus, kaitse ja rünnak.

Männiku harjutusalal.
Esmalt suur tänu kõigile, kes õppusel osalesid, kõikide panus oli määrav, et õppus õnnestus. Oli hea tunne, et Põhja Jalaväerühm tegutses tervikuna. Kohal olid RÜ, RV, parameedik, kõik JÜ-d ja jagude põhikoosseisud.

Kui Männiku linnaku alal sõitsime, siis oli juba tõeline rühma kolonn: eesjulgestusmasinaks kastikaga Mitsu maastur, siis 2 DAF veokit ja rühmavanema tagalaauto ning 3.jao DAF. Veokite tendid olid üles keeratud ja relvad külgedele suunatud.


Esmalt sattusime vastase varitsuse alla. JVR-i tegevus oli üldiselt hea, kuid lahingus oli positsioonide valikuga arenguruumi. Seejärel hõivasime 5 tee ristmiku, panime üles kiirkaitse, PKOMP ülesanne oli julgestada Tallinna maleva teiste üksuste liikumist.

Usun et Põhja kompanii tagala on Kaitseliidu allüksuste seas üks parimaid. Kui kpr S.I. rühma tugipunktis suure wokipanni üles pani, siis ütles isegi Suurtükipataljoni veebel, et kuigi neil on Kaitseväe parim grillivarustus, siis sellist asja pole nemad veel näinud. Tagalapealik n-ltn M.K. korraldas juba mitu päeva varem vajaliku varustuse, sõidukid ja juhid.

5 tee ristmikul saime 2 vaenlase (Ida komp ja Lääne mlvk koondrühm) rünnakut. Seejuures teine rünnak oli väga mõjus. Meie puudus oli asjaolu, et tihedas metsas sai vastane lähedalt rünnata. Samuti peame tähelepanu rohkem pöörama veokite varjatud kohta paigutamisele, et need lahingute keskpunkti ei jääks.
Lahingutes tegutsesid vahekohtunikud, kes hoidsid tegevust reaalsena, tänud siinkohal PK poolt ltn A.R.-le.

Siis tuli käsk liikuda tagasi Männiku baasi julgestama. Kuid nüüd oli vastase rühm asunud kiirkaitsele. 1. ja 2.jagu sidusid tulega ja 3.jagu tiibas suitsukatte all. Kuid tiibamise kaar jäi liiga lühikeseks ja VA oli valmis, nii et kaotused olid päris suured. Siiski hõivasime vajaliku kõrgendiku kuskohast sai hästi VA suruda. Õppuse lõpus tegime kohtamislahingu mõlema rühma vahel, mis andis omajagu kogemust.


Edasiseks:
1. Igal võitlejal suhtuda tõsiselt lahingvarustuse kaasa võtmisse, s.h, gaasimask, jalaväelabidas, kuuli- või killuvest.
2. KP linte on vaja vähemalt 8tk relva kohta, sest lahingus ümberlaadida ei jõua.
3. Galili kohta on vaja õppusteks vähemalt 3 salve. Laadisime keset lahingut salvesid, mis võttis tempot alla.
4. Lisa laskemoon tuleb jagada võitlejatele välja enne lahingut ning lisaks hangime rühmavanemale seljakoti, millega laskemoona jagudele juurde toimetada.

Kokkuvõtteks: igas lahinguliigis on oluline kattetule andmine ja selle toetusel liikumine.
Taktikaharjutused ongi jagude ja rühma kokku harjutamiseks. Üksikvõitleja oskused on juba päris head. 

Uudised