SS Uudised 17.10-19.10 toimus Kaitseiidu NAKi (nooremallohvitseride kursus) kursantide lõpuõppus Kotkalend 2014. Tallinna malev saatis välja oma kursantidele juhtimiseks 66 võitlejat, kellest 28 olid Põhja kompaniist." />
21.10.2014

Kotkalend 2014

17.10-19.10 toimus Kaitseiidu NAKi (nooremallohvitseride kursus) kursantide lõpuõppus Kotkalend 2014. Tallinna malev saatis välja oma kursantidele juhtimiseks 66 võitlejat, kellest 28 olid Põhja kompaniist.
Tallinnast osales veel Nõmme tankitõrjerühm 2 kahuriga, Kalevi malevkonna soomuk ja oli võitlejaid ka muudest üksustest.
 
Reede õhtul KL kooli Alu mõisa õppusele saabudes ootas ees suur hulk võitlejaid erinevatest malevatest ja korralik  organisatoorne segadus, mis on samas alati heaks treeninguks kõikidele juhtidele ja imiteerib kriisiolukorda. Ajapikku loksus aga kõik oma kohale.
 
Kohapeal moodustati Põhja kompanii võitlejatest rühm millesse kuulus 4 jagu meie oma kompanii 7 kursandi juhtimisel. Kolmes jaos oli 2 kursanti kes omavahel jaoülemana roteerusid ja ühes oli pidevalt üks kursant jaoülemaks.
 
Laupäeva hommikul liikusime välja lahingpaika. Meie rühma ülesandeks oli viivituslahingu pidamine milles rõhk oli sellel, et jaoülemad saaksid näidata oma oskusi jagude juhtimisel maastikul. Vastutegevust tegid USA soomukid STRYKER, KL soomukid BTR ning erinevad malevad üle eesti.
Jõudsime positsioonid mehitada ja ka veidi harjutada vahetuspositsioonidele liikumist kui juba hakkas vastane tegutsema. Rühmale oli antud kaasa ka Harju malevast tulejuht kes koos 4. jaoga mehitas esimesel päeval vaatlusposti ja mitmel korral miinipilduja tule vastasele peale tellis. 

Tegevust oli rühmal praktiliselt pidevalt kuni pimedani ja isegi nii intensiivselt, et mitmed ei jõudnud lõunat süüa mis termostes kohale toodi. Viivitusest ei tulnud suurt midagi välja kuna uus käsk oli positsioone hoida, näidata üles initsiatiivi ja kaotatud positsioonid tagasi võtta. Olime aga liiga kauaks oma asukohale jäänud ja sattusime vastase ägeda rünnaku alla, segaduses tekkis ka omade üksuste vahel võsas tulekontakt ning kokkuvõttes saime suurte kaotuste osaliseks. Eemaldusime teisaste positsioonide poole kuid siis tuli käsk minna tagasi ja hõivata ikkagi vanad postsioonid. Mõne aja pärast saime sealsamas peale 120mm miinipildujate tule ja suur osa rühmast loeti haavatuteks ja surnuteks. Igal juhul oli see õpetlik ja nagu tihti juhtub, läks kõik teisiti kui oli algne plaan. Siis oli juba läinud pimedaks ning liikusime tagasi laagrisse, kus toimus tagasiside instruktoritelt ja laagrirutiin.
 
Järgmisel hommikul said jaoülemad käsu 05.00 ja 05.35 liikusime juba postisioonidele. Tegime seda pimedas ja täiesti tundmatul maastikul pidime panema kiirelt paika rühma varitsuse, peatama mööda teed liikuvad soomukid ja tegema ettevalmistused peatunud vastase tiibamiseks.
07.00 hakkas vastane tegutsema ja paar tundi pidasime vahelduva intensiivsusega oma positsioonidel lahingut. Lasime puruks kaks soomukit ja peatasime vastase edasiliikumise. Jällegi jäime liiga kauaks oma põhipositsioonidele ja sattusime tugeva rünnaksurve alla. Raskustega eemaldusime ning järsku sattusime omade üksustega tulekontakti. Need olid meie kompanii 2. rühma kaks jagu, kelle asukohta me ei teadnud, kes olid lahingus kaotanud oma rühmaülema “surnuna” ning kelle sideaparatuuri aku oli tühi (puudus side kompanii juhtkonnaga). Meie rühmaga liideti see kahest jaost koosnev üksus ja meil oli juba 6 jao suurune rühm. Jõudsime sooritada veel ühe rünnakukatse vastase positsioonidele, lasta puruks veel ühe soomuki ja siis saigi õppus läbi.
 
Õppus lõppes Varbola linnuse alal ning üles olid rivistatud ka USA ratsaväeüksuse võitlejad kes soomukitega vastutegevust tegid. Peeti kõnesid ja tunnustati kursuslasi.
 
Hea meel on selle üle, et Põhja kompanii sai juurde 7 koolitatud ja asjalikku jaoülemat. Suured tänud kõigile kes osalesid õppusel ja hoidsid Põhja kompanii lippu kõrgel!
 

Võitleja S.

Uudised