SS Uudised
04.11.2014

1.nov Põhja kompanii lahinglaskmised ja õppus USA soomukitega

1.novembril toimusid Keskpolügonil KL Tallinna maleva Põhja kompanii lahinglaskmised jagu varitsuses ja taktikaõpe.  
Harjutuskohtasid oli kokku neli, mille vahel rühmad vahetusid.
Iga rühma sai teha USA soomukitega (1 Bradley ja 1 Stryker) jalaväe taktikat. Harjutati masinatele minekut, jalaastumist ohtlikul alal ja jalaväerühma liikumist soomukite ees, külgedel ja taga.  
Teine harjutuskoht oli Kukepalu harjutusalal palkidega kaevikute ja punkrite liinil rühma kaitsesse rühmitamine. Seal tuli anda ka paukmoonaga tõsine kaitselahing.
Kolmas koht oli jao varitsuse õpe-varitsuse planeerimine, ülesseadmine, teostus ja eemaldumine.   
Neljas koht oli jao lahinglaskmine, kus iga jagu sai olukorra tutvustuse ja seejärel juba liikus luuraja-teejuhi järel varitsuse positsioonidele läbi metsatuka ja kõrgendiku varjust.  


Jagu tegutses varitsuses 3-l tulepositsioonil: KP ja TT keskel ning Galil Snaipriga laskur kattis eemaldumist ja vastase tiibamist või äraliikumist takistas Galili laskurite grupp.  Iga jaoülem sai tellida ka 81mm minipildujatuld ja parandada tuletellimust, et jagu saaks eemalduda. MP tuld imiteerisid lõhkajate tiim, kes tekitasid 2 lõhkelaengute lainet.   Õhtu poole aitasid jagusid varitsusest eemaldumisel ka Põhja kompanii pioneerigrupp—selleks kasutati kaitselaenguid.  
Carl Gustavi täiskaliiber tekitas võimsa helilaine ja samuti said kõvasti kogemust KP paarid, kes said kuulipildujast MG-3 intensiivset tulelööki harjutada.  
Vaata rohkem pilte SIIT
 

Uudised