SS Uudised
01.12.2014

Põhjatäht 2014

29.-30.nov Põhjatähe linnavõitluse lahingud Murru-Rummu alal  
29.novembri hommikul sai KL Tallinna maleva Põhja kompanii ülesande teostada rännak Rummu asulasse ja hõivata Murru ja Rummu endiste vanglate kompleksid, et julgestada Keila-Haapsalu maantee Rummu asulas. Rännaku järel asuti kaitsele hoonetes. Kompanii juhtimispunkt rajati endise Murru vangla direktori kabinetti rajati ja selgus, et ka kamin töötab! Vaade oli nagu Swedbanki juhtkonna katuselt.


Pimenedes alustas vastane rünnakut. Vastase rollis olid KL Tallinna maleva teised üksused tugevdatud soomustransportööriga BTR.
Vahekohtunikena tegutsesid reservohvitserid ja Vanglateenistuse Relvastatud Üksuse juhid, kes määrasid langenuid ja haavatuid. Õppuse mõlemal päeval sai harjutada meditsiinilist evakueerimist.

Pärast mõlemapoolseid kaotusi suutis kompanii siiski hoida hooneid enda käes.
30.novembri pühapäeva hommikul jäeti maha eelmise päeva positsioonid, mille vastane hõivas. Algas Põhjatähe õppuse kõige tähtsam osa ehk kompanii rünnak Rummu vangla ala tagasihõivamiseks. Kompanii rünnakut toetasid tankitõrjekahurid ja miinipilduja ning snaiprigrupp. Vastane osutas ägedat vastupanu ja mitmel hetkel ilmus BTR ootamatult hoonete vahele.
Tankitõrjekahuri meeskonnad said aga hästi hakkama ning visa võitlusega hõivas kompanii järjest hooneid.
4 tunniga suutis kompanii edasi liikuda ca 400 meetrit ning hõivatud olid kõik 14 hoonet.
Raju võitlus lõppes Rummu vangla piirdemüüride kontrolli alla võtmisega. 
Kompanii oli ülesande täitnud ning pärast lõpurivistust tehti rännak tagasi Tallinna. 

 

Uudised