SS Uudised Mida päev edasi, seda lähemal on meie Põhja kompanii liikmed nooremallohvitseriks saamisele. Möödunud nädalavahetusel tegime taas suure sammu edasi ning omandasime teadmisi nii rännaku, esmaabi andmise kohta lahingkannatanule kui ka side kohta.

Toon välja huvitavamaid teadmisi, mida oleks kasulik teada lisaks (tulevastele) jaoülematele ka teistel võistlejatel." />
18.02.2015

NAK-i teine nädalavahetus

Mida päev edasi, seda lähemal on meie Põhja kompanii liikmed nooremallohvitseriks saamisele. Möödunud nädalavahetusel tegime taas suure sammu edasi ning omandasime teadmisi nii rännaku, esmaabi andmise kohta lahingkannatanule kui ka side kohta.

Toon välja huvitavamaid teadmisi, mida oleks kasulik teada lisaks (tulevastele) jaoülematele ka teistel võistlejatel.
RÄNNAK

 • Aita kaasvõitlejat! (Kastis olev Võitleja 1 ulatab käe Võitlejale 2 (haarab randmest). Võitleja 3 toeatab Võitlejat 2 seljatagant. Saime pea kolm tundi kasti ja kastist välja ronida. Selline asi tuleks oma jaoga kokku harjutada tegelikult.)
 • Auto kastis võiksid võitlejad istuda vastavalt pooljagude kaupa (nt: paremas ääres Charlie pooljagu, vasakus ääres Delta). Nii on kiirem ja lihtsam võtta vajadusel ringkaitsesse ümber auto. Võistlejate paigutuses võiks valitseda mingisugune süsteem, mitte formatsioon
 • Kastis ei käpi, näpi ega topi! Kastis istutakse rahulikult ning kuskile ei topita oma sõrmi ega muid jäsemeid/esemeid.
 • Vintraud hoia kastis suunaga alla. Kabaga pole nii valus vastu hambaid saada kui auto peaks äkitselt pidurdama. (Samas levib kahesugust arvamust: vintraud kas üleval või all)
 • Kastis olevad võitlejad võiksid tagada ka õhuvaatluse nii palju kui võimalik.

ESMAABI LAHINGKANNATANULE (TCCC)

 • Pane kaitseriiv haavatud kaasvõitleja relvale peale, et ta sulle, endale ega teistele kaasvõitlejatele lisavigastusi ei tekitaks.
 • Segaduses või teadvushäiretega kaasvõitlejalt eemalda relv ja laskemoon.
 • HOIA VÄGA MADALALE! (Ära seisa ega võta põlvele lahinguväljal haavatut abistades - oled kerge sihtmärk!)
 • Kannatanu on oluline, aga mina ise olen olulisem! Ei ole vaja uusi vigastatuid juurde tekitada kangelast mängides.
 • Abi tule all (1.etapp): 1) Vastutuli 2) Vastutuli 3) Vastutuli 4) Parim ravim on võit.
 • Otsese tule all tegeletakse vaid väga suurte verejooksude ja hingamisteedega (muu on kõik teisejärguline ning toimub siis kui oled suutnud kannatanud mõne varje taha ära viia ehk siis taktikalise abi etapis).

MIINIVÄLJALE SATTUDES

 • Tavaliselt on miiniväli vastase tulega kaetud - võta madalaks, aga ära põlve maha pane (kükita).
 • Ära astu puhastamata maa-alale.
 • Üks variant tagasi minna on mööda oma jälgi.
 • Kiiresti saab tagasi ka kui rakmeid enda ette vastu maad peksta (plahvatus ei ole nii tugev).
 • Usalda oma sisetunnet ja vaistu.

SIDE
 
 • MÕTLE - VAJUTA - RÄÄGI!
 • Eetriaeg maksimaalselt 7 sekundit. (Mida lühem, seda parem, sest vastane suudab väga kiiresti kindlaks teha selle järgi meie asukoha, pealt kuulata jne. Kui kiiresti ei jõua, ütle "paus", lase nupp lahti ja mine see järel uuesti eetrisse.)
 • Ära aja eetris mõttetut jama.
 • Ära trügi vahele. (Raadiokõnelus lõpetatakse raadioväljendiga "Kõik", mida teeb väljakutsuja. Peale seda võid oma teate edastada. Eelisõigus on kontakti puhul.)
 • Reeglitest kõrvalekaldumine kergendab vastase raadioluure tööd.
Muidugi käsitlesime neid teemasid palju põhjalikumalt, kuid see oli ehk kõige olulisem, mis puudutab kõiki jaoliikmeid.
 
Laupäeva õhtul saime taaskord mõnusalt aega veeta käsku kirjutades. Sel korral oli teemaks rännaku käsk ning ette kandsid selle valitud võitlejad pühapäeva hommikul. Üldiselt on kursuseülem ja instruktorid kõigi kursuslastega rahul ning saame hästi hakkama. Midagi keerulist see kursus endast ei kujuta. Tuleb lihtsalt tunnis kuulata, kaasa mõelda ja teha. Kui aru ei saa, siis tuleb küsida. Küsimine ei ole kunagi häbiasi. Parem küsida nüüd klassiruumis, kuna hiljem pole lahinguväljal enam kelleltki küsida.
 
Manuses on kaks pilti. Esimesel pildil demonstreerin käsuandmist. Näitan kaardil meie marsruuti harjutusalale.
Teine pilt on tehtud sideõppe tunnis, kus mina, L ja A olime kolmekesi JuPu's (juhtimispunktis) ning teostasime kõigile jagudele sidekontrolle, küsisime nende asukohta ning võtsime vastu formatiseeritud teateid (quicksitrep ehk kiire olukorra ettekanne, contactrep ehk kontakti ettekanne)
 
Hoiame teid kõiki kursis meie edasise käekäiguga kursusel ning sooviksime meelde tuletada, et 9.-11.oktoober toimub NAKi lõpuharjutus ehk Kotkalend 2015. Seal saame meie, värsked jaoülemad, harjutada õpitut. Pange endale juba varakult kirja need kuupäevad, sest meil oleks väga vaja jaovõitlejaid, kelle peal oma oskusi demonstreerida ning oma kompanii kaitseliitlastega on seda tunduvalt parem tunne teha.
 
 
 
Rõõmu, päikest ja rahu
NAKi kursuslased
 

Uudised