SS Uudised
19.04.2015

18.-19.aprill NAK-i viies nädalavahetus

Tervist!
Nagu juba rutiin ette näeb, kogunesime 5. nädalavahetuse NAK kursuseks taaskord reedel. Seekordne nädalavahetus aga kujunes hoopis teistsuguseks, kuna esimest korda toimus laupäevane majutus Männiku välialal.
 Eelnevatel nädalavahetustel oli alati Tallinna inimestel võimalik õhtuti koju sõita ning kaugemalt tulnud võitlejad said jääda hotelliväärilisi tingimusi nautima Harju malevasse. Kuid nüüd juba kõigest lähemalt:


REEDE: reedene NAK algas rühmaülema kaitsekäsu andmisega. Kuigi kõik toimus hetkel veel klassiruumis, üritati juba imiteerida mingil määral reaaltingimusi ehk käsu andmine oli operatiivne. Kõik vajalik tuli tulevastel JÜ-del kiirelt ülesse kirjutada. RÜ illustreeris enda käsku lisaks ka miniatuurse skitsi peal (A3). Seega saime aimu, et mis tempoga RÜ käsu andmine reaalselt toimub. Kuigi ilmselt selle jälgimine välitingimustes on veelgi keerukam, eelkõige just olulise info väljakirjutamine metsas ja põlveotsas.
RÜ kaitsekäsu järgselt asusime koostama lähtuvalt kuuldust kaitsekäsku enda jaole. Kuna oleme saanud juba 5 punkti käsukirjutamist eelnevalt harjutada, oli üldloogika arusaadav ning käsu kirjutamisel olime olulisemalt vilunumad. Reede õhtul oldi veel armulised ning saime ööbida kes kodus, kes Männikul.

LAUPÄEV: laupäeval alustasime motoriseeritud rännakut Männiku maastikualale. Kohalejõudmise järgselt teostasime kaitsepositsioonide luure. Peale kaitsepostisioonide luuret alustasime kaitserühmituse harjutust. Selle järgselt koostasime pooljao kooseisus maastikumudeli, et võimalikult paljud JÜ-ks pürgijad saaksid läbi harjutada ka kaitsekäsu andmise.
Kaitsekäsu andmise järgselt alustasime jao ning rühma kooseisus kaitsepostisoonide võtmist ning ka rotatsiooni vahetuspostisoonidele ning  varupostisioonidele.
Õhtu tulekul saime ka RÜ käsul valmistada varjepostsioonilt teemärgistuse rajamist kaitse-, vahetus- ja varupostisoonidele. See on äärmiselt tähtis, kuna pimedas peab iga jaoliige olema võimeline leidma ilma valgust kasutamata tee enda positsioonile ning seda vajaliku kiirusega.
Selle järgselt alustasime telkide ülesse panekut varjepositsioonil ning panime paika paiknemisrutiini: julgestuse- ja ahjuvalvegraafikud. Magusal uneajal - ca 0300 toimus ka häire ning saime harjutada kaitsepostisoonide leidmist.

PÜHAPÄEV: pühapäeva varahommik algas kaitselahingu harjutamisega rühma kooseisus. Vastutegevust tegi meile rühmasuurune motoriseeritud koosseis (imiteeritult 3 soomukid ning 1 tank) - aitäh meie oma kompanii võitlejatele, kes pühapäeva hommikul NAK-i kursuslastele väärt õppemomendi pakkusid.  Lahing oli äärmiselt intensiivne, mille käigus vahetasime korduvalt positsioone rühmaülema käsul, et paremini viia ellu kaitseplaani. Kaitselahingu käigus said valitud JÜ harjutada ka realistlikku olukorda lahingus ehk raporteerida RÜ-le vastase tuleku suundadest, tellida juurde moona ning rühmitada enda jagu vajalikele positsioonidele.
Kokkuvõtlikult võib öelda, et NAK 5. nädalavahetus oli kahtlemata senistest kõige intensiivsem ning seniõpitud tarkused hakkavad juba kinnistuma ja realiseeruma parktilistes harjutustes.

Hoiame teid kõiki kursis meie edasise käekäiguga kursusel ning soovime meelde tuletada, et 9.–11.oktoober toimub NAKi lõpuharjutus ehk Kotkalend 2015. Seal saame meie, värsked jaoülemad, harjutada õpitut. Pange endale juba varakult kirja need kuupäevad, sest meil oleks väga vaja jaovõitlejaid, kelle peal oma oskusi demonstreerida ning oma kompanii kaitseliitlastega on seda tunduvalt parem tunne teha.
Võitleja T.

Uudised