SS Uudised Põhja kompanii senistest operatsioonidest kõige raskem: vastane oli Keskpolügonil tugevalt kaevunud+ PKOMP rünnak toimus Valgejõe forsseerimisega jooksusilla kaudu s.t. masinaid lahingualale ei saanud tuua. " />
05.09.2015

5.-6.sept Kompanii rünnak suurõppusel Põhjakonn Keskpolügonil

Põhja kompanii senistest operatsioonidest kõige raskem: vastane oli Keskpolügonil tugevalt kaevunud+ PKOMP rünnak toimus Valgejõe forsseerimisega jooksusilla kaudu s.t. masinaid lahingualale ei saanud tuua. 

Laupäeval 5.sept-l kell 1500 forsseerisime Valgejõe ja ründasime Sika alal Viru maleva kindlustatud positsioone. Vastutuli oli äge ja kell 1900 liikusime tagasi kompanii paiknemisalale. 
Kogu Keskpolügoni keskuses olid Viru ja Järva maleva üksused rajanud tõsised kaevikuliinid koos lõiketraadist tõketega.
 Operatsioon Koidik
6.septembril kell 0700 forsseeris Põhja Lahingkompanii  Keskpolügonil Valgejõe.
Seejärel kompanii rünnak vastase kaitsekeskusesse Sika-Pala vahelisel alal, kus olid mitmekordsed kaevikuliinid kombineerituna lõiketraadi tõkete, TT relvade tule  ja miinipilduja sihtmärkidega).
 
Esmalt hõivasime objekti KASS ja ründasime objekti SIIL. Seal kestsid ca tund aega kaevikutes võitlused (kokku oli kaevikute pikkus ca 300meetrit).
Kell 09.50 oli objektist SIIL võtta veel 15m kaevikut… siis tuli ENDEX. 

Uudised