SS Uudised
02.04.2016

2.-3.aprill Sissikursuse II etapp

Kirjutan ülevaate nädalavahetusel toimunud sissikursuse teisest moodulist.
Kursus algas reede õhtuse teoreetilise osaga, kus meile räägiti hajutatud lahingutegevuse põhimõtetest ning sissiüksuste peamisest lahingu pidamise viisist - varitsusest. Peamine rõhk oli jaovaritsusel ning grupivaritsusel.
Laupäeva hommikul võtsime välja relvad, tõstsime varustuse sõidukitele ning sõitsime Männiku harjutusväljale, et õhtul omandatud teadmised praktikas ära proovida.
Esmalt tutvustati meile varitsuse peamisi tööriistu: kild- ja kumulatiivlaenguid, nende paigaldamist ning samuti õppuse käigus kasutatavaid imitatsioonivahendeid. Peab mainima, et elektriliselt käivitatav miini imitatsioonilaengu pauk ei tundunud sugugi kehvem kui RGD-5 oma.

Sellele järgnes lühike rännak oma üksuse tegevusalasse.Et lumi juba sulanud, tuli jao varustus (telki ja küttepuid) jalgsi kaasas kanda. '
Kontori inimesena tuli ruttu tõdemus, et viimane aeg on füüsiline vorm korda saada, muidu sõjas hakkama ei saa :)
Peitnud telgi, liikusime oma vastutusalas varitsusi üles seadma ning kuni hilisõhtuni viisime läbi kord jao-, kord grupivaritsusi.
Oli tunda, et iga korraga läks üles seadmine kiiremaks ning osavamaks.


Viimase varitsuse seadsime üles üsna pimedas.
Mõni minut enne tule avamist mõtlesin  - vaenlane ju näeb mu relva leegisähvatusi ning seega reedan oma positsiooni, samas tühja sellega - plaan on juba tehtud ning õppimiseks me ju metsas olemegi.
Peale suundlaengut andsin kiirtule vastase sõiduki peale ning salve tühjaks saamisel eemaldusin ülejäänud grupi katte all varupositsioonile, kus meil oli jälitajate nahutamiseks kildmiin üles seatud.
Küll aga liikus vastane peale kiiremini kui olime oodanud ning kildmiinile järgnes ruttu tulega taandumine järgmisele positsioonile. Arutanud instruktoriga, tuli tõdeda, et käsirelvade tuli oli antud situatsioonis liigne, mitte ainult ei reetnud see meie enda asukohta, vaid ka pimestas enda nägemist ning tegi vaenlase nägemise/metsa all liikumise keerulisemaks.
 
Liikunud tagasi oma jao paiknemisalasse, püstitasime telgi ning alustasime öise rutiiniga.
Vaevalt saime tule alla ning telgi soojaks kui kuulsime lähipiirkonnas tulekontakti - selge, vastane on alustanud sissiüksuste alalt välja juurimist.
Ega palju aega möödunudki kui kuulsime tunnimehe poolt pauke, järgnes vilgas tegevus: telk kokku pakkida ning tagavarapositsioonile liikuda.
Minu jaoks oli see veidi uus ning alguses tekkis mõningal määral hämmingut, nägin ees liikumist aga tuld peale ei tahtnud anda sest kartsin et see on meie oma taanduv tunnimees.
Saanud lühida tagasiside instruktorite poolt, liikusime jaoga järgmisele alale, kus juba öine rutiin jätkus - tunnimees välja, telgis ahjuvalve.

Ülejäänud öö möödus rahulikult. Varahommikul pakkisime telgi, viisime peidikusse ning asusime selle päeva esimest ülesannet täitma: 0800 ette antud piirkonnas jaovaritsus üles seada.
Sellel korral kasutasime juba võimsamaid elektrilisi miini imitatsioonilaenguid, mille raames meil ka sadakond meetrit kaablit kaasa oli võetud.
Seadnud varitsuse üles, jäime vaikselt ootele. Kaua ei möödunud, kui nägime tee peal tuttavat sõidukit liikumas - meie varitsuse sihtmärk. 

Jälgisin põnevusega kuni sõiduk jõuab paigaldatud suundlaengu orientiirini (selleks oli üksik noor kuusk lagedama ala peal). Ühendasin patarei klemmid kaabli otstega ning jäin pauku ootama aga vaikus...TÕRGE.
Jäin hetkeks ootele, sest kõrval asuv grupp oli ka laengu üles seadnud... ikka vaikus(ka neil oli tõrge) Läks käiku varuplaan, andsime käsitulirelvadest tule peale ning eemaldusime.
Tuli välja, et 100m teraskaabli jaoks jäi 9V patarei liiga nõrgaks ning järgmise varitsuse jaoks oli meil teibiga tuunitud 3st patareist kokku seatud frankenpatarei mis oma ülesandega ka hakkama sai :)

Seadnud üles veel ühe grupivaritsuse, liikusime autode juurde kus järgnes instruktorite tagasiside mis oli enamjaolt positiivne. Edasi juba iga õppuse lõpus tekkiv rutiin: rännak tagasi, varustuse hooldamine ning relvade puhastamine.
Olles üle pika aja metsas, peab mainima, et üritus läks igati korda ning ka ilm oli soosiv :)
N-srs J.T.

Uudised